Ewa Wantuch

mgr Ewa Wantuch

Dietetyk kliniczny

Jest magistrem dietetyki ze specjalnością kliniczną. Na codzień pomaga pacjentom w redukcji nadmiernej masy ciała oraz w zmniejszaniu dolegliwości związanych z różnego rodzaju schorzeniami i chorobami dietozależnymi. W obszarze zainteresowań szczególne miejsce mają zaburzenia hormonalne, immunologiczne neurologiczne oraz dieta roślinna.

Każda dieta ułożona jest dokładnie przeanalizowana pod kątem niedoborów oraz chorób współistniejących. Plany żywieniowe przygotowuje w oparciu o obszerny wywiad, podstawowe badania laboratoryjne i aktualną wiedzę medyczną.


Kseniya Kviatkouskaya

lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

Hematolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012r.).
Od czasów studenckich zaangażowana w pracę Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którą pozostaje związana do dziś. Posiada doświadczenie pracy zarówno w oddziale klinicznym (w tym w oddziale przeszczepiania szpiku), jak i w ambulatorium oraz w ośrodku dziennej chemioterapii. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, w szczególności dyskrazji plazmocytowych. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w zjazdach naukowych i konferencjach w Polsce i zagranicą. Jako badacz, bierze aktywny udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:
 diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 zespoły mielodysplastyczne
 nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku)
 przewlekła białaczka limfocytowa
 niedokrwistości
 nocna napadowa hemoglobinuria
Swobodnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.


Magdalena Stec

lek. med. Magdalena Stec

Specjalista dermatolog wenerolog

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób skóry, wykonuje badanie trichoskopowe
skóry głowy, dermatoskopię znamion barwnikowych oraz zabiegi wspomagające terapię
dermatologiczną (mezoterapia igłowa, osocze bogatopłytkowe, laseroterapia).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół autoimmunologicznych chorób skóry
oraz tematyki wypadania włosów i łysienia.

Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, karierę
zawodową kontynuuje w Klinice Dermatologii w Zabrzu, gdzie jest zaangażowana w leczenie
pacjentów z ciężkimi chorobami skóry.
Jest asystentem dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ma doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych nowych leków, prowadzi programy
lekowe leczenia ciężkich postaci łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała
nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dla Najlepszego Absolwenta.
Z wyróżnieniem zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii.

Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz nagradzanych wystąpień
na krajowych konferencjach dermatologicznych.

W swojej pracy dąży do postawienia trafnej diagnozy, która jest warunkiem skutecznego
leczenia.


Marcin Trzos

dr n.med. Marcin Trzos

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2001), jeszcze od studiów związany z Kliniką Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, gdzie w 2009 roku uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych. Rok wcześniej broni pracę doktorską na Wydziale Lekarskim UJ dotyczącą molekularnego podłoża zaburzeń rytmu serca. W 2015 roku uzyskuje specjalizację z kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chrzanowie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego i zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną w szczególności ukierunkowaną na pacjentów z przebytym udarem mózgu. Prowadzi także zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ, a także kursy z zakresu medycyny ratunkowej, którą zajmuje się zawodowo przez 15 lat (posiada uprawnienia lekarza systemu ratownictwa). Aktualnie kończy trzecią specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej (rehabilitacji).

Główny obszar działań zawodowych w kardiologii to:
– profilaktyka pierwotna schorzeń kardiologicznych
– diagnostyka i ukierunkowanie leczenia zaburzeń rytmu serca
– wysiłek fizyczny w kardiologii zarówno dla uprawiających sport jak i dla pacjentów po przebytych schorzeniach sercowo-naczyniowych
– prowadzenie pacjentów z niewydolnością serca
– nadciśnienie tętnicze
– leczenie przeciwzakrzepowe
– konsultowanie i przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
– kontrola urządzeń wszczepialnych (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory).

Uczestnik licznych konferencji kardiologicznych, przede wszystkim poświęconych zaburzeniom rytmu, niewydolności serca, leczeniu przeciwzakrzepowemu. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w obu gremiach należy do sekcji zaburzeń rytmu oraz echokardiografii. Prywatnie miłośnik fotografii, kolejnictwa i turystyki górskiej.


Marek Sitko

lek. med. Marek Sitko

Specjalista chorób zakaźnych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 r. zatrudniony jest w Klinice Chorób Zakaźnych w Krakowie gdzie poza pracą jako lekarz specjalista chorób zakaźnych, udziela się jako dydaktyk podczas zajęć ze studentami.

W praktyce lekarskiej poświęca się profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych.

Posiada doświadczenie z zakresu diagnostyki i zwalczania chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Zajmuje się leczeniem osób z wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) wywołanym przez HAV, HBV i HCV. Prowadzi przy tym terapie w ramach programów lekowych NFZ (w tym także w ramach terapii bezinterferonowej dla zakażonych HCV).

Ma doświadczenie w dziedzinie opieki nad pacjentem zakażonym wirusem HIV. Zajmuje się profilaktyką tych zakażeń, zarówno poekspozycyjną (PEP) jak i przedekspozycyjną (PreP). Posiada szeroką wiedzę w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia innych chorób przenoszonych droga płciową (takich jak kiła, rzeżączka, chlamydioza).

Jego działalność obejmuje także choroby pasożytnicze, a także zagadnienia związane z medycyną podróży.


Małgorzata Klamra

mgr Małgorzata Klamra

Psycholog

Od 2008 roku pracuje w Prywatnym Centrum Terapii Mowy „Gaduła”, gdzie prowadzi terapię z najmłodszymi dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania, wiele z nich to dzieci przedwcześnie urodzone. Wówczas na początku, wsparciem objęci są przede wszystkim Rodzice, którzy zmagają się na co dzień z wieloma bardzo poważnymi problemami.

Od 2015 roku, pracuje w Fundacji Wspólnota Nadziei – jednym z nielicznych ośrodków specjalizującym się w terapii i opiece dla dorosłych osób z autyzmem.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, na Oddziale Dziennym Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie, na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych w szpitalu w Olkuszu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • Nerwice
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Niepowodzenia położnicze, porody przedwczesne.
 • Zespół wypalenia zawodowego


Magdalena Okólska

lek. med. Magdalena Okólska

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Posiada uprawienia do orzekania z zakresu medycyny sportowej.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001r.). Od 2004r do 2014 roku pracowała jako asystent w Oddziale Kardiologii Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Od 2014 roku jest konsultantem w Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto od 2014 roku jest asystentem w Instytucie Nauk Biomedycznych Zakładu Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zawał mięśnia serca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zaburzenia rytmu
 • Niewydolność krążenia
 • Hiperlipidemia (wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów)
 • Kwalifikacje do operacji niekardiochirurgicznych
 • Uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


Anna Szaflarska

dr n. med. Anna Szaflarska

Specjalista chorób dzieci
i immunologii klinicznej

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997r.). Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Immunologii Klinicznej Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ (2003r.).

Łączy pracę kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z pracą dydaktyczną. Specjalizuje się w pierwotnych niedoborach odporności u dzieci. Ponadto posiada duże doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zespołu gorączek nawrotowych oraz chorób reumatologicznych u dzieci.


Joanna Żuk - Kuwik

dr n. med. Joanna Żuk- Kuwik

Immunolog kliniczny
Specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji z alergologii

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007 r.). Studia doktoranckie ukończyła w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ (2012r.). Łączy pracę kliniczną w Klinice Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z naukowo-dydaktyczną w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywała również na stażach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich (m.in. na Uniwersytecie René Descartes Paris 5 i w Szpitalu Cochin w Paryżu, w Poliklinice Gemelli w Rzymie).

Posiada specjalizację z immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • choroby układowe tkanki łącznej – toczeń układowy trzewny (SLE), zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, zespół suchości (Sjögrena), a w szczególności twardzina układowa
 • choroba i zespół Raynaud
 • wrodzone i nabyte stany nadkrzepliwości krwi
 • pierwotne i wtórne niedobory odporności
 • diagnostyka i leczenie niepowodzeń położniczych

Wykonuje badanie kapilaroskopii wału paznokciowego, bardzo przydatne przy diagnostyce objawu Raynauda (tj. napadowego skurczu tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp,powstającego pod wpływem zimna, emocji lub bez uchwytnej przyczyny, szczególnie u młodych dziewczyn, ale również w początkowej fazie twardziny układowej!)


Bogdan Ochrem

lek. med. Bogdan Ochrem

Hematolog

Konsultacje z zakresu hematologii, specjalista hematologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 r.). Od 2010 r. pracuje w oddziale i poradni Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, zwłaszcza nowotworowych.

Ponadto pracuje jako nauczyciel akademicki i jest redaktorem rozdziału „Choroby układu krwiotwórczego” w podręczniku „Choroby wewnętrzne” pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • niedokrwistości
 • diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 • nowotwory układu krwiotwórczego, zwłaszcza zespoły mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku), gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 • przewlekła białaczka limfocytowa