Marek Sitko

lek. med. Marek Sitko

Specjalista chorób zakaźnych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 r. zatrudniony jest w Klinice Chorób Zakaźnych w Krakowie gdzie poza pracą jako lekarz specjalista chorób zakaźnych, udziela się jako dydaktyk podczas zajęć ze studentami.

W praktyce lekarskiej poświęca się profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych.

Posiada doświadczenie z zakresu diagnostyki i zwalczania chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Zajmuje się leczeniem osób z wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) wywołanym przez HAV, HBV i HCV. Prowadzi przy tym terapie w ramach programów lekowych NFZ (w tym także w ramach terapii bezinterferonowej dla zakażonych HCV).

Ma doświadczenie w dziedzinie opieki nad pacjentem zakażonym wirusem HIV. Zajmuje się profilaktyką tych zakażeń, zarówno poekspozycyjną (PEP) jak i przedekspozycyjną (PreP). Posiada szeroką wiedzę w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia innych chorób przenoszonych droga płciową (takich jak kiła, rzeżączka, chlamydioza).

Jego działalność obejmuje także choroby pasożytnicze, a także zagadnienia związane z medycyną podróży.


Małgorzata Klamra

mgr Małgorzata Klamra

Psycholog

Od 2008 roku pracuje w Prywatnym Centrum Terapii Mowy „Gaduła”, gdzie prowadzi terapię z najmłodszymi dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania, wiele z nich to dzieci przedwcześnie urodzone. Wówczas na początku, wsparciem objęci są przede wszystkim Rodzice, którzy zmagają się na co dzień z wieloma bardzo poważnymi problemami.

Od 2015 roku, pracuje w Fundacji Wspólnota Nadziei – jednym z nielicznych ośrodków specjalizującym się w terapii i opiece dla dorosłych osób z autyzmem.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, na Oddziale Dziennym Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie, na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych w szpitalu w Olkuszu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • Nerwice
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Niepowodzenia położnicze, porody przedwczesne.
 • Zespół wypalenia zawodowego


Magdalena Okólska

lek. med. Magdalena Okólska

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Posiada uprawienia do orzekania z zakresu medycyny sportowej.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001r.). Od 2004r do 2014 roku pracowała jako asystent w Oddziale Kardiologii Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Od 2014 roku jest konsultantem w Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto od 2014 roku jest asystentem w Instytucie Nauk Biomedycznych Zakładu Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zawał mięśnia serca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zaburzenia rytmu
 • Niewydolność krążenia
 • Hiperlipidemia (wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów)
 • Kwalifikacje do operacji niekardiochirurgicznych
 • Uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


Anna Szaflarska

dr n. med. Anna Szaflarska

Specjalista chorób dzieci
i immunologii klinicznej
w trakcie specjalizacji z reumatologii

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997r.). Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Immunologii Klinicznej Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ (2003r.).

Łączy pracę kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z pracą dydaktyczną. Specjalizuje się w pierwotnych niedoborach odporności u dzieci. Ponadto posiada duże doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zespołu gorączek nawrotowych oraz chorób reumatologicznych u dzieci.


Joanna Żuk

dr n. med. Joanna Żuk

Immunolog kliniczny
Specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji z alergologii

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007 r.). Studia doktoranckie ukończyła w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ (2012r.). Łączy pracę kliniczną w Klinice Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z naukowo-dydaktyczną w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywała również na stażach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich (m.in. na Uniwersytecie René Descartes Paris 5 i w Szpitalu Cochin w Paryżu, w Poliklinice Gemelli w Rzymie).

Posiada specjalizację z immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • choroby układowe tkanki łącznej – toczeń układowy trzewny (SLE), zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, zespół suchości (Sjögrena), a w szczególności twardzina układowa
 • choroba i zespół Raynaud
 • wrodzone i nabyte stany nadkrzepliwości krwi
 • pierwotne i wtórne niedobory odporności
 • diagnostyka i leczenie niepowodzeń położniczych

Wykonuje badanie kapilaroskopii wału paznokciowego, bardzo przydatne przy diagnostyce objawu Raynauda (tj. napadowego skurczu tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp,powstającego pod wpływem zimna, emocji lub bez uchwytnej przyczyny, szczególnie u młodych dziewczyn, ale również w początkowej fazie twardziny układowej!)


Bogdan Ochrem

lek. med. Bogdan Ochrem

Hematolog

Konsultacje z zakresu hematologii, specjalista hematologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 r.). Od 2010 r. pracuje w oddziale i poradni Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, zwłaszcza nowotworowych.

Ponadto pracuje jako nauczyciel akademicki i jest redaktorem rozdziału „Choroby układu krwiotwórczego” w podręczniku „Choroby wewnętrzne” pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • niedokrwistości
 • diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 • nowotwory układu krwiotwórczego, zwłaszcza zespoły mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku), gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 • przewlekła białaczka limfocytowa


Maciej Pastuszczak

dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Specjalista dermatologii i wenerologii
immunolog kliniczny

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Klinicysta i wykładowca akademicki. Z ogromnym poświęceniem oddaje się diagnostyce i leczeniu chorób łojotokowych, w tym trądziku.

Jego pasją zawodową są także problemy zdrowotne włosów, skóry głowy oraz skórne choroby o podłożu autoimmunologicznym (toczeń skórny, twardzina skórna, choroby pęcherzowe). Specjalizuje się również w zagadnieniach dermatologii dziecięcej. Służy ponadto pomocą w bardzo wielu innych problemach dermatologicznych.

Z powodzeniem leczy dolegliwości dermatologiczne okolicy genitalnej. Jest fanem nowoczesnych metod diagnostycznych w dermatologii, przede wszystkim dermatoskopii, którą od kilku lat stosuje w codziennej praktyce. W 2019r uzyskał specjalizację z immunologii klinicznej i tytuł dr habilitowanego nauk medycznych. Wykonuje zabiegi z zastosowaniem bogatopłytkowego osocza w leczeniu wielu postaci wypadania włosów.

Wykonywanie zabiegi i badania:

 • dermatoskopia
 • trichoskopia
 • kapilaroskopia
 • biopsja skóry celem badania histopatologicznego
 • mezoterapia skóry głowy i twarzy
 • peelingi chemiczne
 • zabiegi laserowe
 • zabieg osoczem bogatopłytkowym


Miłosz Bednarczyk

lek. med. Miłosz Bednarczyk

Chirurg ogólny, chirurg naczyniowy-w trakcie specjalizacji

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005r). Po stażu podyplomowym rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej. Staże oraz kursy odbywał w wiodących jednostkach w Polsce.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty w 2013 roku podjął pracę w szpitalu w Szkocji jako chirurg. Po powrocie do Polski rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej, początkowo w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Szczególnie interesuje się diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem żylaków kończyn dolnych. Wykonuje również zabiegi endoskopowe i USG narządów oraz naczyń tętniczych i żylnych. Jest w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej.


Natalia Nowak

lek. med. Natalia Nowak

Alergolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000r).

Od 2002r do 2011r pracowała jako asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie pracuje w Poradni Alergologicznej Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczególnie specjalizuje się w leczeniu astmy u sportowców, diagnostyce alergii kontaktowej oraz wykonuje próby prowokacyjne donosowe z alergenami.


Aleksandra Matyja-Bednarczyk

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Alergolog, immunolog kliniczny,
specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji z reumatologii

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001r.). Od 2003r pracuje jako asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od 2012r dodatkowo jako Kierownik Poradni Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W 2008r ukończyła studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie Sferą Usług Medycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • pierwotne i wtórne niedobory odporności
 • choroby układowe tkanki łącznej- toczeń układowy trzewny (SLE), twardzina układowa (sklerodermia), choroba i zespół Raynaud zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, zespół suchości (zespół Sjögrena), zapalenia naczyń
 • wrodzone i nabyte nadkrzepliwości krwi (tzw. trombofilie)- zakrzepice naczyń żylnych i tętniczych: kończyn dolnych i górnych zatorowość płucna, udary niedokrwienne mózgu, wrodzone trombofilie (np. mutacja genu cz. V Leiden, mutacja genu protrombiny niedobór aktywności białka S, C i antytrombiny, zwiększona akt. cz. VIII itp.)
 • diagnostyka i leczenie niepowodzeń położniczych – powtarzające się poronienia, porody przedwczesne

Dodatkowe informacje na stronie www.e-immunologia.pl

Od lipca 2015r do marca 2018r członek zespołu koordynacyjnego ds. leczenia pierwotnych niedoborów odporności u osób dorosłych. Pomysłodawca i współorganizator konferencji dla lekarzy ”Rzadkie choroby immunologiczne – odmiana przez przypadki” (www.rzadkiechorobyimmunologiczne.pl) oraz konferencji “Trudności w leczeniu zakrzepicy – odmiana przez przypadki” (www.trombofilia.pl).

Badacz w wielu badaniach klinicznych z nowymi lekami w chorobach immunologicznych.