V KONFERENCJA RZADKIE CHOROBY IMMUNOLOGICZNE Odmiana Przez Przypadki

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Rzadkie choroby immunologiczne odmiany przez przypadki organizowaną przez wspaniałą dr n. med. Aleksandrę Matyja-Bednarczyk

Agenda konferencji w 2022r.

DZIEŃ I, PIĄTEK 04 MARCA 2022 R.
13:00-13:05 Inauguracja konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-15:15 PANEL 1
KOCIOŁEK IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-13:15 POLVAS i RITA w Polsce – co nowego w 2022 roku
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
13:15-13:25 POLPIDA – co nowego w 2022 roku
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
13:25-13:50 Case 1
Immunologiczny galimatias – czyli co zrobić, jeśli nic do siebie nie pasuje
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
13:50-14:15 Case 2
Zajęcie płuc w przebiegu rzadkich chorób immunologicznych
dr n. med. Tomasz Stachura
Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim 
14:15-14:40 Case 3
Choroba Leśniowskiego-Crohna i AIHA – kiedy etiologia niedokrwistości zaskakuje
prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Wykład we współpracy z Takeda 
14:40-15:05 Case 4
Rzadkie powikłania immunologiczne chorób zakaźnych – seria przypadków
dr n. med. Weronika Rymer
15:05-15:15 Diagnostyka neutropenii wrodzonych w Polsce - projekt FixNet
dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
15:15-15:30 Przerwa
15:30-17:45 PANEL 2
AUTOZAPALNY
Prowadzący:
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
15:30 – 16:10 Case 5
Zespół autozapalny, czy nie – oto jest pytanie?
Sesja interaktywna
Przypadek 1 – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz (10 min.)
Przypadek 2 – dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (10 min.)
Przypadek 3 – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (10 min.)
Dyskusja (10 min.)
16:10-16:35 Case 6
DADA 2 i zmiany skórne okiem immunologa
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
16:35-17:00 Case 7
Choroby autozapalne okiem dermatologa
dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
17:00-17:25 Case 8
Czy każdy lubi STINGa
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
17:25-17:45 Anakinra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
Wykład sponsorowany firmy SOBI 
17:45-18:00 Przerwa
18:00-19:40 PANEL 3
NEUROLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
18:00-18:25 Case 9
Czy ilość rozpoznań może być rozpoznaniem?
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18:25-18:50 Case 10
Powikłania neurologiczne po szczepieniach p/ SARS-CoV 2 – histeria czy fakt – seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek
18:50-19:15 Case 11
Czy objawy neurologiczne mogą być pozawątrobową manifestacją pierwotnego zapalenia dróg żółciowych?
dr n. med. Marcin Milchert
19:15-19:40 Case 12
SOPH syndrome – nie tylko problem zaburzeń odporności
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot
19:40-19:45 Podsumowanie I dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19:45-20:30 Spotkanie grupy POLVAS
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
DZIEŃ II, SOBOTA 05 MARCA 2022 r.
09:00-10:40 PANEL 4
REUMATOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-09:25 Case 13
Nietypowe manifestacje kliniczne układowych zapaleń naczyń
dr n. med. Hanna Storoniak
09:25-09:50 Case 14
Zespoły twardzinopodobne – seria przypadków
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
09:50-10:15 Case 15
Szeroki wachlarz objawów w nawracającym zapaleniu chrząstek
dr hab. n. med. Bogdan Batko
10:15-10:40 Case 16
Stwardniające zapalenie krezki jako przyczyna nawrotowych gorączek
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
10:40-10:55 Przerwa
10:55-12:20 PANEL 5
PNO
Prowadzący:
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska
10:55-11:20 Case 17
Wczesna diagnostyka rzadkich postaci agammaglobulinemii
dr hab. n. med. Małgorzata Pac
11:20-11:45 Case 18
CVID z mutacją genu LRBA – przebieg kliniczny u rodzeństwa
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, lek med. Monika Mach-
Tomalska
11:45-12:20 Case 19
Erytrodermia w pierwszych miesiącach życia jeden objaw – wiele możliwości
dr n. med. Anna Szaflarska
12:20-12:35 Przerwa
12:35-13:35 PANEL 6
Osocze i jego pochodne – optymalne wykorzystanie w codziennej praktyce
Sesja sponsorowana przez Takeda Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z różnych dziedzin klinicznych.
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Eksperci dyskusji:
- dr n. med. Robert Bonek
- dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
- prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
- dr hab. n. med. Małgorzata Pac
13:35-13:50 Przerwa
13:50-15:05 PANEL 7
ONKOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Anna Szaflarska
13:50-14:15 Case 20
Wtórny zespół hemofagocytarny u pacjentów z PNO – seria przypadków
dr n. med. Magdalena Prościak, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
14:15-14:40 Case 21
CVID + rozsiany MALT – i co dalej?
dr n. med. Agnieszka Padjas
14:40-15:05 Case 22
Zespół hipereozynofilowy u dzieci – czy na pewno pierwotny?
dr n. med. Anna Dąbrowska
15:05-15:15 Podsumowanie konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.