KARDIOLOG

Nasz specjalista z dziedziny kardiologii specjalizuje się w leczeniu arytmii serca, choroby niedokrwiennej serca, stanu po zawale serca oraz przewlekłej niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego.

Posiada również uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Cena konsultacji: 140zł

Nasi specjaliści: