lek. med. Magdalena Okólska

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Posiada uprawienia do orzekania z zakresu medycyny sportowej.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001r.). Od 2004r do 2014 roku pracowała jako asystent w Oddziale Kardiologii Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Od 2014 roku jest konsultantem w Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto od 2014 roku jest asystentem w Instytucie Nauk Biomedycznych Zakładu Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zawał mięśnia serca
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Zaburzenia rytmu
  • Niewydolność krążenia
  • Hiperlipidemia (wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów)
  • Kwalifikacje do operacji niekardiochirurgicznych
  • Uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia