VI KONFERENCJA RZADKIE CHOROBY IMMUNOLOGICZNE Odmiana Przez Przypadki

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do udziału w VI edycji konferencji Rzadkie Choroby Immunologiczne – odmiana przez przypadki” organizowanej pod patronatem honorowym Zakładu Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwosci II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum im. Prof. Andrzeja Szczeklika i Poradni Chorób Immunologicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na konferencję zapraszamy Państwa w dniach 3-4 marca 2023 r. w wersji hybrydowej.
Tradycyjnie konferencja będzie odbywała się w okresie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich tj. 28 lutego 2022r.

Tematyka konferencji cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród immunologów klinicznych, ale też wśród specjalistów innych dziedzin z uwagi na interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień. Jej głównym założeniem jest podjęcie debaty, wymiana doświadczeń klinicznych dotyczących tej dziedziny oraz nawiązania współpracy między różnymi ośrodkami naukowymi, zarówno tymi dla dorosłych jak i dla dzieci. W trakcie konferencji będzie również poruszany problem chorób neuroimmunologicznych i powikłań dermatologicznych w trakcie leczenia biologicznego w chorobach reumatologicznych.

Jednocześnie przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na utworzony przez nas POLVAS (Polski Rejestr Zapaleń Naczyń) jedyny, ogólnopolski rejestr zapaleń naczyń działający od 2016r. W tworzeniu rejestru bierze udział konsorcjum 16 ośrodków (z UJ CM jako Liderem) w Polsce, które aktywnie współpracuje z Europejskim Towarzystwem Zapaleń Naczyń (EUVAS), który dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z dziesięciu polskich ośrodków klinicznych działa od 2017r.

Podjęliśmy też starania, aby stworzyć Polski Rejestr Wrodzonych Błędów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu w naszym przepięknym Krakowie i mamy nadzieję, iż ta konferencja stanie się po raz kolejny platformą wymiany doświadczeń pomiedzy immunologami klinicznymi osób dorosłych i dzieci, neurologami, reumatologami, dermatologami, gastroenterologami i wszystkimi innymi lekarzami, którym bliski jest problem diagnostyki i leczenia rzadkich chorób immunologicznych.

Kierownik Naukowy Konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

PROGRAM

DZIEŃ I, PIĄTEK 03 MARCA 2023 r.

13:00-13:10 Inauguracja konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:10-15:10 PANEL 1
KOCIOŁEK IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

13:10-13:20 POLVAS i RITA w Polsce – co nowego w 2023 roku
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
13:20-13:30 POLPIDA – co nowego w 2023 roku
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
13:30-13:55
20 min+5 min dyskusja
Case 1
Sub - kociołek hematologiczny w kociołku wrodzonych błędów odporności - seria przypadków
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan (Bydgoszcz)
13:55-14:20
20 min+5 min dyskusja
Case 2
Zespół Schimke-choroba o różnych obliczach
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot (Katowice)
14:20-14:45
20 min+5 min dyskusja
Case 3
Wielochorobowość w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
dr n. med. Magdalena Przybylska-Feluś (Kraków)
14:45-15:10
20 min+5 min dyskusja
Case 4
Jak osobnicze różnice immunologiczne wpływają na przebieg zakażenia i postępowanie z pacjentem
dr n. med. Weronika Rymer (Wrocław)
15:10-15:25 Przerwa
15:25-17:10 PANEL 2
AUTOZAPALNY

Prowadzący:
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
Sponsorowany
15:25 – 15:55
SESJA INTERAKTYWNA
10 min+5 min dyskusja
10 min+5 min dyskusja
Case 5 i 6
Zespół autozapalny, czy nie – oto jest pytanie?
Sesja interaktywna
Przypadek 1 – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz (Gdańsk)
Przypadek 2 – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)
16:55-16:20
20 min+5 min dyskusja
Case 7
Zespół Schnitzler: wyzwanie diagnostyczne i optymalizacja leczenia
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (Warszawa)
16:20-16:45
20 min+5 min dyskusja
Case 8
Inhibicja IL-1 w chorobie Stilla
dr hab. n. med. Bogdan Batko (Kraków)
16:45-17:10
20 min+5 min dyskusja
Case 9
Czy trudno TRAPS pomylić z CAPS?
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz (Warszawa)
17:10-17:25 Przerwa
17:25-19:05 PANEL 3
NEUROLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
prof. dr hab. Jacek Roliński
prof. dr hab. Maciej Siedlar
17:25-17:50
20 min+5 min dyskusja
Case 10
Przewlekłe zapalenie opony twardej w przebiegu choroby IgG4-zależnej -współpraca immunologa z neurologiem
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)
17:50-18:15
20 min+5 min dyskusja
Case 11
Pierwotne zapalenia naczyń OUN - seria przypadków
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)
18:15-18:40
20 min+5 min dyskusja
Case 12
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu-choroba pierwotna, czy wtórna-seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek (Grudziądz)
18:40-19:05
20 min+5 min dyskusja
Case 13
Ostre zespoły neuropsychiatryczne u dzieci jako problem immunologiczny
prof. dr n. med. Anna Pituch-Noworolska (Kraków)
19:05-19:10 Podsumowanie I dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19:25-20:25 Spotkanie grupy POLVAS (tylko dla członków grupy)
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr n. biol. Krzysztof Wójcik

DZIEŃ II, SOBOTA 04 MARCA 2023 r.

08:55-09:00 Inauguracja II dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-10:55 PANEL 4
REUMATOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr n. med. Marcin Milchert
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-09:25
20 min+5 min dyskusja
Case 14
Długa droga od tocznia do wrodzonego błędu odporności
dr n. med. Marcin Milchert (Szczecin)
09:25-09:50
20 min+5 min dyskusja
Case 15
Zapalenia małych naczyń z atypowymi lub ujemnymi ANCA
dr n.med. Anna Masiak (Gdańsk)
09:50-10:15
20 min+5 min dyskusja
Case 16
Obrzęk okołostawowy jako pierwszy objaw zaburzeń immunologicznych
dr n. med. Przemysław Borowy (Kraków)
10:15-10:40
20 min+5 min dyskusja
Case 17
Czy można rozpoznać zapalenie skórno-mięśniowe bez autoprzeciwciał?
dr n. med. Agnieszka Padjas (Kraków)
10:40-10:55 Case 18
Reumatoidalne zapalenie stawów i twardzina układowa. Czy odstawiać metotreksat po włączeniu leczenia biologicznego?
dr n. med. Jarosław Biernat

Wykład sponsorowany firmy
10:55-11:10 Przerwa
11:10-12:35 PANEL 5
PANEL WRODZONYCH BŁĘDÓW ODPORNOŚCI

Prowadzący:
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
Sponsorowany
11:10-11:35
20 min+5 min dyskusja
Case 19
MonoMAC Syndrome-diagnoza po latach …
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha (Kraków)
11:35-12:00
20 min+5 min dyskusja
Case 20
Doświadczenia własne w stosowaniu abataceptu w IEI
dr hab. n. med. Małgorzata Pac (Warszawa)
12:00-12:35
20 min+5 min dyskusja
Case 21
Pułapki hipogammaglobulinemii
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran (Bydgoszcz)
12:35-12:50 Przerwa
12:50-13:50 PANEL 6
c.d. WRODZONE BŁĘDY ODPORNOŚCI Z OPIEKĄ KOORDYNATOREK KLINICZNYCH W TLE

Prowadzący:
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Panel powstał we współpracy z firmą
12:50-13:00 Wprowadzenie
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:00-13:10 Przypadek I – TBA
dr n. med. Magdalena Malanowska
13:10-13:20 Przypadek II – TBA
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
13:20-13:30 Przypadek III – TBA
dr n. med. Sylwia Kołtan
13:30-13:50 Wnioski i dyskusja
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Sylwia Kołtan
13:50-14:00 Przerwa
14:00-16:05 PANEL 7
PANEL DERMATOLOGICZNO- IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
Sponsorowany
14:00-14:25
20 min+5 min dyskusja
Case 22
Powikłania skórne po leczeniu lekami biologicznymi
dr n. med. Mariusz Sikora (Warszawa)
14:25-14:50
20 min+5 min dyskusja
Case 23
Skórno-układowe reakcje polekowe w ujęciu immunologicznym - seria przypadków
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak (Kraków)
14:50-15:15
20 min+5 min dyskusja
Case 24
Dwie strony medalu mutacji w genie SPI
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka (Warszawa)
15:15-15:40
20 min+5 min dyskusja
Case 25
Zespół żółtych paznokci - nie tylko problem dermatologiczny
dr n.med. A. Matyja-Bednarczyk (Kraków)
15:40-16:05
20 min+5 min dyskusja
Case 26
"Ad impossibilia NEMO obligatur”, czyli o roli genu NEMO w immunologii
dr n. med. Anna Szaflarska (Kraków)
16:05-16:10 Podsumowanie konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Kseniya Kviatkouskaya

lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

Hematolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012r.).
Od czasów studenckich zaangażowana w pracę Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którą pozostaje związana do dziś. Posiada doświadczenie pracy zarówno w oddziale klinicznym (w tym w oddziale przeszczepiania szpiku), jak i w ambulatorium oraz w ośrodku dziennej chemioterapii. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, w szczególności dyskrazji plazmocytowych. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w zjazdach naukowych i konferencjach w Polsce i zagranicą. Jako badacz, bierze aktywny udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:
 diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 zespoły mielodysplastyczne
 nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku)
 przewlekła białaczka limfocytowa
 niedokrwistości
 nocna napadowa hemoglobinuria
Swobodnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.