VI KONFERENCJA RZADKIE CHOROBY IMMUNOLOGICZNE Odmiana Przez Przypadki

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do udziału w VI edycji konferencji Rzadkie Choroby Immunologiczne – odmiana przez przypadki” organizowanej pod patronatem honorowym Zakładu Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwosci II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum im. Prof. Andrzeja Szczeklika i Poradni Chorób Immunologicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na konferencję zapraszamy Państwa w dniach 3-4 marca 2023 r. w wersji hybrydowej.
Tradycyjnie konferencja będzie odbywała się w okresie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich tj. 28 lutego 2022r.

Tematyka konferencji cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród immunologów klinicznych, ale też wśród specjalistów innych dziedzin z uwagi na interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień. Jej głównym założeniem jest podjęcie debaty, wymiana doświadczeń klinicznych dotyczących tej dziedziny oraz nawiązania współpracy między różnymi ośrodkami naukowymi, zarówno tymi dla dorosłych jak i dla dzieci. W trakcie konferencji będzie również poruszany problem chorób neuroimmunologicznych i powikłań dermatologicznych w trakcie leczenia biologicznego w chorobach reumatologicznych.

Jednocześnie przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na utworzony przez nas POLVAS (Polski Rejestr Zapaleń Naczyń) jedyny, ogólnopolski rejestr zapaleń naczyń działający od 2016r. W tworzeniu rejestru bierze udział konsorcjum 16 ośrodków (z UJ CM jako Liderem) w Polsce, które aktywnie współpracuje z Europejskim Towarzystwem Zapaleń Naczyń (EUVAS), który dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z dziesięciu polskich ośrodków klinicznych działa od 2017r.

Podjęliśmy też starania, aby stworzyć Polski Rejestr Wrodzonych Błędów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu w naszym przepięknym Krakowie i mamy nadzieję, iż ta konferencja stanie się po raz kolejny platformą wymiany doświadczeń pomiedzy immunologami klinicznymi osób dorosłych i dzieci, neurologami, reumatologami, dermatologami, gastroenterologami i wszystkimi innymi lekarzami, którym bliski jest problem diagnostyki i leczenia rzadkich chorób immunologicznych.

Kierownik Naukowy Konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

PROGRAM

DZIEŃ I, PIĄTEK 03 MARCA 2023 r.

13:00-13:10 Inauguracja konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:10-15:10 PANEL 1
KOCIOŁEK IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

13:10-13:20 POLVAS i RITA w Polsce – co nowego w 2023 roku
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
13:20-13:30 POLPIDA – co nowego w 2023 roku
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
13:30-13:55
20 min+5 min dyskusja
Case 1
Sub - kociołek hematologiczny w kociołku wrodzonych błędów odporności - seria przypadków
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan (Bydgoszcz)
13:55-14:20
20 min+5 min dyskusja
Case 2
Zespół Schimke-choroba o różnych obliczach
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot (Katowice)
14:20-14:45
20 min+5 min dyskusja
Case 3
Wielochorobowość w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
dr n. med. Magdalena Przybylska-Feluś (Kraków)
14:45-15:10
20 min+5 min dyskusja
Case 4
Jak osobnicze różnice immunologiczne wpływają na przebieg zakażenia i postępowanie z pacjentem
dr n. med. Weronika Rymer (Wrocław)
15:10-15:25 Przerwa
15:25-17:10 PANEL 2
AUTOZAPALNY

Prowadzący:
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
Sponsorowany
15:25 – 15:55
SESJA INTERAKTYWNA
10 min+5 min dyskusja
10 min+5 min dyskusja
Case 5 i 6
Zespół autozapalny, czy nie – oto jest pytanie?
Sesja interaktywna
Przypadek 1 – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz (Gdańsk)
Przypadek 2 – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)
16:55-16:20
20 min+5 min dyskusja
Case 7
Zespół Schnitzler: wyzwanie diagnostyczne i optymalizacja leczenia
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (Warszawa)
16:20-16:45
20 min+5 min dyskusja
Case 8
Inhibicja IL-1 w chorobie Stilla
dr hab. n. med. Bogdan Batko (Kraków)
16:45-17:10
20 min+5 min dyskusja
Case 9
Czy trudno TRAPS pomylić z CAPS?
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz (Warszawa)
17:10-17:25 Przerwa
17:25-19:05 PANEL 3
NEUROLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
prof. dr hab. Jacek Roliński
prof. dr hab. Maciej Siedlar
17:25-17:50
20 min+5 min dyskusja
Case 10
Przewlekłe zapalenie opony twardej w przebiegu choroby IgG4-zależnej -współpraca immunologa z neurologiem
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)
17:50-18:15
20 min+5 min dyskusja
Case 11
Pierwotne zapalenia naczyń OUN - seria przypadków
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)
18:15-18:40
20 min+5 min dyskusja
Case 12
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu-choroba pierwotna, czy wtórna-seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek (Grudziądz)
18:40-19:05
20 min+5 min dyskusja
Case 13
Ostre zespoły neuropsychiatryczne u dzieci jako problem immunologiczny
prof. dr n. med. Anna Pituch-Noworolska (Kraków)
19:05-19:10 Podsumowanie I dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19:25-20:25 Spotkanie grupy POLVAS (tylko dla członków grupy)
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr n. biol. Krzysztof Wójcik

DZIEŃ II, SOBOTA 04 MARCA 2023 r.

08:55-09:00 Inauguracja II dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-10:55 PANEL 4
REUMATOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr n. med. Marcin Milchert
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-09:25
20 min+5 min dyskusja
Case 14
Długa droga od tocznia do wrodzonego błędu odporności
dr n. med. Marcin Milchert (Szczecin)
09:25-09:50
20 min+5 min dyskusja
Case 15
Zapalenia małych naczyń z atypowymi lub ujemnymi ANCA
dr n.med. Anna Masiak (Gdańsk)
09:50-10:15
20 min+5 min dyskusja
Case 16
Obrzęk okołostawowy jako pierwszy objaw zaburzeń immunologicznych
dr n. med. Przemysław Borowy (Kraków)
10:15-10:40
20 min+5 min dyskusja
Case 17
Czy można rozpoznać zapalenie skórno-mięśniowe bez autoprzeciwciał?
dr n. med. Agnieszka Padjas (Kraków)
10:40-10:55 Case 18
Reumatoidalne zapalenie stawów i twardzina układowa. Czy odstawiać metotreksat po włączeniu leczenia biologicznego?
dr n. med. Jarosław Biernat

Wykład sponsorowany firmy
10:55-11:10 Przerwa
11:10-12:35 PANEL 5
PANEL WRODZONYCH BŁĘDÓW ODPORNOŚCI

Prowadzący:
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
Sponsorowany
11:10-11:35
20 min+5 min dyskusja
Case 19
MonoMAC Syndrome-diagnoza po latach …
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha (Kraków)
11:35-12:00
20 min+5 min dyskusja
Case 20
Doświadczenia własne w stosowaniu abataceptu w IEI
dr hab. n. med. Małgorzata Pac (Warszawa)
12:00-12:35
20 min+5 min dyskusja
Case 21
Pułapki hipogammaglobulinemii
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran (Bydgoszcz)
12:35-12:50 Przerwa
12:50-13:50 PANEL 6
c.d. WRODZONE BŁĘDY ODPORNOŚCI Z OPIEKĄ KOORDYNATOREK KLINICZNYCH W TLE

Prowadzący:
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Panel powstał we współpracy z firmą
12:50-13:00 Wprowadzenie
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:00-13:10 Przypadek I – TBA
dr n. med. Magdalena Malanowska
13:10-13:20 Przypadek II – TBA
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
13:20-13:30 Przypadek III – TBA
dr n. med. Sylwia Kołtan
13:30-13:50 Wnioski i dyskusja
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Sylwia Kołtan
13:50-14:00 Przerwa
14:00-16:05 PANEL 7
PANEL DERMATOLOGICZNO- IMMUNOLOGICZNY

Prowadzący:
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
Sponsorowany
14:00-14:25
20 min+5 min dyskusja
Case 22
Powikłania skórne po leczeniu lekami biologicznymi
dr n. med. Mariusz Sikora (Warszawa)
14:25-14:50
20 min+5 min dyskusja
Case 23
Skórno-układowe reakcje polekowe w ujęciu immunologicznym - seria przypadków
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak (Kraków)
14:50-15:15
20 min+5 min dyskusja
Case 24
Dwie strony medalu mutacji w genie SPI
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka (Warszawa)
15:15-15:40
20 min+5 min dyskusja
Case 25
Zespół żółtych paznokci - nie tylko problem dermatologiczny
dr n.med. A. Matyja-Bednarczyk (Kraków)
15:40-16:05
20 min+5 min dyskusja
Case 26
"Ad impossibilia NEMO obligatur”, czyli o roli genu NEMO w immunologii
dr n. med. Anna Szaflarska (Kraków)
16:05-16:10 Podsumowanie konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Kseniya Kviatkouskaya

lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

Hematolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012r.).
Od czasów studenckich zaangażowana w pracę Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którą pozostaje związana do dziś. Posiada doświadczenie pracy zarówno w oddziale klinicznym (w tym w oddziale przeszczepiania szpiku), jak i w ambulatorium oraz w ośrodku dziennej chemioterapii. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, w szczególności dyskrazji plazmocytowych. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w zjazdach naukowych i konferencjach w Polsce i zagranicą. Jako badacz, bierze aktywny udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:
 diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 zespoły mielodysplastyczne
 nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku)
 przewlekła białaczka limfocytowa
 niedokrwistości
 nocna napadowa hemoglobinuria
Swobodnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.


Magdalena Stec

lek. med. Magdalena Stec

Specjalista dermatolog wenerolog

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób skóry, wykonuje badanie trichoskopowe
skóry głowy, dermatoskopię znamion barwnikowych oraz zabiegi wspomagające terapię
dermatologiczną (mezoterapia igłowa, osocze bogatopłytkowe, laseroterapia).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół autoimmunologicznych chorób skóry
oraz tematyki wypadania włosów i łysienia.

Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, karierę
zawodową kontynuuje w Klinice Dermatologii w Zabrzu, gdzie jest zaangażowana w leczenie
pacjentów z ciężkimi chorobami skóry.
Jest asystentem dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ma doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych nowych leków, prowadzi programy
lekowe leczenia ciężkich postaci łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała
nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dla Najlepszego Absolwenta.
Z wyróżnieniem zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii.

Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz nagradzanych wystąpień
na krajowych konferencjach dermatologicznych.

W swojej pracy dąży do postawienia trafnej diagnozy, która jest warunkiem skutecznego
leczenia.


V KONFERENCJA RZADKIE CHOROBY IMMUNOLOGICZNE Odmiana Przez Przypadki

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Rzadkie choroby immunologiczne odmiany przez przypadki organizowaną przez wspaniałą dr n. med. Aleksandrę Matyja-Bednarczyk

Agenda konferencji w 2022r.

DZIEŃ I, PIĄTEK 04 MARCA 2022 R.
13:00-13:05 Inauguracja konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-15:15 PANEL 1
KOCIOŁEK IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-13:15 POLVAS i RITA w Polsce – co nowego w 2022 roku
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
13:15-13:25 POLPIDA – co nowego w 2022 roku
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
13:25-13:50 Case 1
Immunologiczny galimatias – czyli co zrobić, jeśli nic do siebie nie pasuje
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
13:50-14:15 Case 2
Zajęcie płuc w przebiegu rzadkich chorób immunologicznych
dr n. med. Tomasz Stachura
Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim 
14:15-14:40 Case 3
Choroba Leśniowskiego-Crohna i AIHA – kiedy etiologia niedokrwistości zaskakuje
prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Wykład we współpracy z Takeda 
14:40-15:05 Case 4
Rzadkie powikłania immunologiczne chorób zakaźnych – seria przypadków
dr n. med. Weronika Rymer
15:05-15:15 Diagnostyka neutropenii wrodzonych w Polsce - projekt FixNet
dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
15:15-15:30 Przerwa
15:30-17:45 PANEL 2
AUTOZAPALNY
Prowadzący:
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
15:30 – 16:10 Case 5
Zespół autozapalny, czy nie – oto jest pytanie?
Sesja interaktywna
Przypadek 1 – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz (10 min.)
Przypadek 2 – dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (10 min.)
Przypadek 3 – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (10 min.)
Dyskusja (10 min.)
16:10-16:35 Case 6
DADA 2 i zmiany skórne okiem immunologa
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
16:35-17:00 Case 7
Choroby autozapalne okiem dermatologa
dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
17:00-17:25 Case 8
Czy każdy lubi STINGa
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
17:25-17:45 Anakinra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
Wykład sponsorowany firmy SOBI 
17:45-18:00 Przerwa
18:00-19:40 PANEL 3
NEUROLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
18:00-18:25 Case 9
Czy ilość rozpoznań może być rozpoznaniem?
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18:25-18:50 Case 10
Powikłania neurologiczne po szczepieniach p/ SARS-CoV 2 – histeria czy fakt – seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek
18:50-19:15 Case 11
Czy objawy neurologiczne mogą być pozawątrobową manifestacją pierwotnego zapalenia dróg żółciowych?
dr n. med. Marcin Milchert
19:15-19:40 Case 12
SOPH syndrome – nie tylko problem zaburzeń odporności
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot
19:40-19:45 Podsumowanie I dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19:45-20:30 Spotkanie grupy POLVAS
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
DZIEŃ II, SOBOTA 05 MARCA 2022 r.
09:00-10:40 PANEL 4
REUMATOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-09:25 Case 13
Nietypowe manifestacje kliniczne układowych zapaleń naczyń
dr n. med. Hanna Storoniak
09:25-09:50 Case 14
Zespoły twardzinopodobne – seria przypadków
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
09:50-10:15 Case 15
Szeroki wachlarz objawów w nawracającym zapaleniu chrząstek
dr hab. n. med. Bogdan Batko
10:15-10:40 Case 16
Stwardniające zapalenie krezki jako przyczyna nawrotowych gorączek
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
10:40-10:55 Przerwa
10:55-12:20 PANEL 5
PNO
Prowadzący:
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska
10:55-11:20 Case 17
Wczesna diagnostyka rzadkich postaci agammaglobulinemii
dr hab. n. med. Małgorzata Pac
11:20-11:45 Case 18
CVID z mutacją genu LRBA – przebieg kliniczny u rodzeństwa
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, lek med. Monika Mach-
Tomalska
11:45-12:20 Case 19
Erytrodermia w pierwszych miesiącach życia jeden objaw – wiele możliwości
dr n. med. Anna Szaflarska
12:20-12:35 Przerwa
12:35-13:35 PANEL 6
Osocze i jego pochodne – optymalne wykorzystanie w codziennej praktyce
Sesja sponsorowana przez Takeda Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z różnych dziedzin klinicznych.
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Eksperci dyskusji:
- dr n. med. Robert Bonek
- dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
- prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
- dr hab. n. med. Małgorzata Pac
13:35-13:50 Przerwa
13:50-15:05 PANEL 7
ONKOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Anna Szaflarska
13:50-14:15 Case 20
Wtórny zespół hemofagocytarny u pacjentów z PNO – seria przypadków
dr n. med. Magdalena Prościak, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
14:15-14:40 Case 21
CVID + rozsiany MALT – i co dalej?
dr n. med. Agnieszka Padjas
14:40-15:05 Case 22
Zespół hipereozynofilowy u dzieci – czy na pewno pierwotny?
dr n. med. Anna Dąbrowska
15:05-15:15 Podsumowanie konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.