lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

Hematolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012r.).
Od czasów studenckich zaangażowana w pracę Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którą pozostaje związana do dziś. Posiada doświadczenie pracy zarówno w oddziale klinicznym (w tym w oddziale przeszczepiania szpiku), jak i w ambulatorium oraz w ośrodku dziennej chemioterapii. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, w szczególności dyskrazji plazmocytowych. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w zjazdach naukowych i konferencjach w Polsce i zagranicą. Jako badacz, bierze aktywny udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:
 diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
 zespoły mielodysplastyczne
 nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku)
 przewlekła białaczka limfocytowa
 niedokrwistości
 nocna napadowa hemoglobinuria
Swobodnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.