mgr Małgorzata Klamra

Psycholog

Od 2008 roku pracuje w Prywatnym Centrum Terapii Mowy „Gaduła”, gdzie prowadzi terapię z najmłodszymi dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania, wiele z nich to dzieci przedwcześnie urodzone. Wówczas na początku, wsparciem objęci są przede wszystkim Rodzice, którzy zmagają się na co dzień z wieloma bardzo poważnymi problemami.

Od 2015 roku, pracuje w Fundacji Wspólnota Nadziei – jednym z nielicznych ośrodków specjalizującym się w terapii i opiece dla dorosłych osób z autyzmem.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, na Oddziale Dziennym Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie, na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych w szpitalu w Olkuszu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • Nerwice
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia psychosomatyczne
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia emocjonalne
  • Autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Niepowodzenia położnicze, porody przedwczesne.
  • Zespół wypalenia zawodowego