lek. med. Bogdan Ochrem

Hematolog

Konsultacje z zakresu hematologii, specjalista hematologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 r.). Od 2010 r. pracuje w oddziale i poradni Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, zwłaszcza nowotworowych.

Ponadto pracuje jako nauczyciel akademicki i jest redaktorem rozdziału „Choroby układu krwiotwórczego” w podręczniku „Choroby wewnętrzne” pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • niedokrwistości
  • diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
  • nowotwory układu krwiotwórczego, zwłaszcza zespoły mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjne (nadpłytkowość, czerwienica, włóknienie szpiku), gammapatie monoklonalne (szpiczak mnogi, amyloidoza)
  • przewlekła białaczka limfocytowa