dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Alergolog, immunolog kliniczny, reumatolog
specjalista chorób wewnętrznych

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001r.). Od 2003r pracuje jako asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W 2008r ukończyła studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie Sferą Usług Medycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • pierwotne i wtórne niedobory odporności
  • choroby układowe tkanki łącznej- toczeń układowy trzewny (SLE), twardzina układowa (sklerodermia), choroba i zespół Raynaud zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, zespół suchości (zespół Sjögrena), zapalenia naczyń
  • wrodzone i nabyte nadkrzepliwości krwi (tzw. trombofilie)- zakrzepice naczyń żylnych i tętniczych: kończyn dolnych i górnych zatorowość płucna, udary niedokrwienne mózgu, wrodzone trombofilie (np. mutacja genu cz. V Leiden, mutacja genu protrombiny niedobór aktywności białka S, C i antytrombiny, zwiększona akt. cz. VIII itp.)
  • diagnostyka i leczenie niepowodzeń położniczych – powtarzające się poronienia, porody przedwczesne

Dodatkowe informacje na stronie www.e-immunologia.pl

Od lipca 2015r do marca 2018r członek zespołu koordynacyjnego ds. leczenia pierwotnych niedoborów odporności u osób dorosłych. Pomysłodawca i współorganizator konferencji dla lekarzy ”Rzadkie choroby immunologiczne – odmiana przez przypadki” (www.rzadkiechorobyimmunologiczne.pl) oraz konferencji „Trudności w leczeniu zakrzepicy – odmiana przez przypadki” (www.trombofilia.pl).

Badacz w wielu badaniach klinicznych z nowymi lekami w chorobach immunologicznych.